Studija “3D dizaina pasaule”

Mērķis:

  • Radīt izpratni par 3D jēdzienu, jomas principiem un izteiksmes līdzekļiem;

  • Apgūt dizaina jomas programmas pamatus un veicināt katra audzēkņa radošo un individuālo darbošanos;

  • Iegūt teorētiskas un praktiskas zināšanas šajā jomā, lai dotu iespēju radošajā procesā izvēlēties darba īstenošanai atbilstošus izteiksmes līdzekļus, tehnikas, paņēmienus, materiālus u.c.;

  • Attīstīt audzēkņa prasmes plānot un mērķtiecīgi īstenot savu jaunrades darbu;

  • Iepazīties ar  dizaina jomas vēsturi, tendencēm un virzieniem un tajos pielietotajām tehnikām un tehnoloģijām; 

  • Radīt iespējas audzēkņu radošai pašizaugsmei, apzinoties individuālās spējas un talantus, gūstot emocionālo un estētisko pieredzi;

  • Attīstīt prasmes darboties individuāli un komandā, trenēt socializācijas iemaņas.

Audzēkņu vecums: 10 – 25 gadi

Pedagogs: Elīna Binde-Dzelzīte

Kontakti: ebindedzelzite@edu.riga.lv, 29675034 (SMS, Whatsapp)

Adrese: Altonavas iela 6

Sazināties. Iesaistīties.

Jūsu teksts…

Altonavas iela 6, Rīga, LV-1004

Zvaniet mums: +371 67612354