Angļu valodas klubs

“Enjoy English”

Mērķis:

  • sekmēt personības vispusīgu attīstību, veidojot interesi par angļu valodu un kultūru. Sekmējot emociju, uzmanības, uztveres, domāšanas, atmiņas attīstību;
  • attīstīt komunikatīvo, valodas un sociokultūras kompetenci, lietojot svešvalodu saziņai un sadarbībai mainīgajā daudzkultūru pasaulē;
  • attīstīt prasmi saklausīt un diferencēt valodas skaņas, apgūt klausīšanās un runāšanas prasmes, sagatavoties lasīt-rakstītprasmes apguvei un bagātināt vārdu krājumu.

Audzēkņu vecums: 4 – 6 gadi

Pedagogs: Balva Šlanka

Adrese: Altonavas iela 6

Sazināties. Iesaistīties.

Jūsu teksts…

Altonavas iela 6, Rīga, LV-1004

Zvaniet mums: +371 67612354