Attīstošā vingrošana

Mērķis

  • sekmēt fiziski un psiholoģiski veselas personības veidošanos, veicinot emocionālo, intelektuālo un fizisko attīstību, rosinot veselīgam un aktīvam dzīvesveidam;
  • veicināt fiziskā ķermeņa un stājas harmonisku attīstību, akcentējot situatīvos faktorus ( telpas noformējums, inventārs, mūzika u. c.) .
  • sekmēt fizisko īpašību un kustību kvalitātes attīstību;
  • rosināt pozitīvu emociju prevelēšanu, saskarsmes kultūru un sadarbību.

Audzēkņu vecums: 4 – 12 gadi

Pedagogs: Kaija Daugavvanaga

Adrese: Altonavas iela 6

Audzēkņu vecums: 7 – 12 gadi

Pedagogs: Svetlana Mihina

Adrese: Ruses iela 13

Sazināties. Iesaistīties.

Jūsu teksts…

Altonavas iela 6, Rīga, LV-1004

Zvaniet mums: +371 67612354