Studija “Datorgrafikas pasaule”

Mērķis:

  • Apgūt datorgrafikas jomas programmu pamatus;

  • Attīstīt audzēkņa prasmes plānot un mērķtiecīgi īstenot savu jaunrades darbu;

  • Iepazīties ar datorgrafikas jomas virzieniem un tajos pielietotajām tehnoloģijām, radot iespēju apgūt un pilnveidot prasmes, izvēloties atbilstošas tehnoloģijas sava darba īstenošanai;

  • Attīstīt uzņēmējdarbības kompetences, kā arī sadarbības un komunikācijas prasmes atbilstoši mūsdienu darba tirgus prasībām, t.sk., veicinot interesi par tālākizglītības un karjeras iespējām;

  • Radīt iespējas audzēkņu radošai pašizaugsmei, apzinoties individuālās spējas un talantus, gūstot emocionālo un estētisko pieredzi;

  • Apliecināt izaugsmi, piedaloties konkursos, izstādēs, festivālos un citos projektos, tādējādi izkopjot nacionālo un pilsonisko apziņu;  

  • Attīstīt prasmes darboties individuāli un komandā, trenēt socializācijas iemaņas.

Audzēkņu vecums: 10 – 25 gadi

Pedagogs: Elīna Binde-Dzelzīte

Kontakti: ebindedzelzite@edu.riga.lv, 29675034 (SMS, Whatsapp)

Adrese: Altonavas iela 6

Sazināties. Iesaistīties.

Jūsu teksts…

Altonavas iela 6, Rīga, LV-1004

Zvaniet mums: +371 67612354