Floristikas studija

Mērķis

  • sekmēt radošuma, pašapziņas, individuālo spēju attīstību;
  • veicināt interesi par floristiku mūžizglītības kontekstā;
  • veidot cieņpilnu un saudzējošu attieksmi pret apkārtējo vidi;
  • rosināt apgūt floristikā nepieciešamās amatnieciskās un mākslinieciskās prasmes;
  • veicināt domāšanas, vērošanas, vērtēšanas un analizēšanas prasmes, apspriežot savu un citu autoru darbus.

Audzēkņu vecums: 7 – 25 gadi

Pedagogs: Ieva Medne

Adrese: Imantas iela 11A

Sazināties. Iesaistīties.

Jūsu teksts…

Altonavas iela 6, Rīga, LV-1004

Zvaniet mums: +371 67612354