Grafikas mākslas studija

Grafika ir tēlotājmākslas veids, kas aptver zīmējumu un uz zīmējuma balstītus iespieddarbus-novilkumus. Novilkumi var būt melnbalti un krāsaini.
Nāc, strādā ar prieku un izzini grafikas tehniku iespējas!

Mērķis

  • radīt priekšnoteikumus emocionāli radošas, harmoniskas un pilsoniski aktīvas personības attīstībai;
  • iepazīstināt ar daudzveidīgo mākslas pasauli, saskatot vizuālas vērtības dabas un kultūras procesos;
  • atraisīt un attīstīt audzēkņu radošo potenciālu, motivējot radošai pašizteiksmei;
  • izkopt attēlošanas prasmes, mākslinieciskās un tehniskās iemaņas.

Audzēkņu vecums: 5 – 25 gadi

Pedagogs: Laila Meldere

Adrese: Imantas iela 11A

Sazināties. Iesaistīties.

Jūsu teksts…

Altonavas iela 6, Rīga, LV-1004

Zvaniet mums: +371 67612354