Hip-Hop

Mērķis

  • Popularizēt dejas un kustības nozīmi vispusīga personības attīstībā, radot interesi par hip hop un mūsdienu dejas tradīcijām;
  • sekmēt audzēkņu emocionālo, intelektuālo un fizisko attīstību un pilnveidošanos par brīvu, atbildīgu un radošu personību;
  • veicināt fizisko spēju un deju tehnikas meistarības attīstību, spēju kontrolēt savu ķermeni dejā;
  • veicināt sociālo saskarsmes iemaņu pieredzi, sadarbības prasmi;
  • radīt iespēju radošai pašizpausmei deju un skatuves kultūras jomā.

Audzēkņu vecums: 8 – 18 gadi

Pedagogs: Inga Zēbolde

Adrese: Imantas iela 11A

Sazināties. Iesaistīties.

Jūsu teksts…

Altonavas iela 6, Rīga, LV-1004

Zvaniet mums: +371 67612354