“Jauno mūziķu studija”

klavierspēle

Mērķis

  • radīt priekšnoteikumus emocionāli radošas, harmoniskas un pilsoniski aktīvas personības attīstībai;
  • ieinteresēt Latvijas un pasaules mūzikas kultūras mantojuma izzināšanā;
  • rosināt izvēlēties mūzikas jomu par nozīmīgu turpmākās dzīves radošu sastāvdaļu;
  • veidot izpratni par mūzikas vēsturiski stilistisko attīstību, tautas folkloru un tradīcijām;
  • sniegt teorētiskās zināšanas un attīstīt praktiskās iemaņas solfedžo un taustiņinstrumentu spēlē.7-18  gadi

Audzēkņu vecums: 7 – 25 gadi

Pedagogs: Ieva Stūrīte

Adrese: Altonavas iela 6 un Ruses iela 13

Pedagogs: Larisa Medjanika

Adrese: Altonavas iela 6

Pedagogs: Nataļja Čigire

Adrese: Ruses iela 13

Sazināties. Iesaistīties.

Jūsu teksts…

Altonavas iela 6, Rīga, LV-1004

Zvaniet mums: +371 67612354