Lego klubs

Mērķis:

  • iepazīt Lego konstruēšanas iespējas;
  • iemācīties darboties ar Lego konstruktora detaļām (gan pēc shēmām, gan pēc savas ieceres);
  • veicināt audzēkņu domāšanas, sensorās uztveres, valodas, roku un acu sīkās motorikas un saskarsmes attīstību;
  • attīstīt audzēkņu radošās spējas, iztēli un konstruktīvo domāšanu;
  • ar Lego konstruktora materiālu palīdzību sekmēt darbošanās prieku un radošumu;
  • rosināt izzināšanas spēju, analīzes – sintēzes spēju, lēmuma patstāvīgas pieņemšanas spēju attīstību;
  • sekmēt apkārtējās vides izzināšanu;
  • piedalīties konkursos.

 Audzēkņu vecums: pirmsskolnieki, skolēni

Pedagogs:  Ilze Vidovska

Adrese: Altonavas iela 6 un Imantas iela 11A

Sazināties. Iesaistīties.

Jūsu teksts…

Altonavas iela 6, Rīga, LV-1004

Zvaniet mums: +371 67612354