Lietu jaunā dzīve

Mērķis:

  • veidot cieņpilnu un saudzējošu attieksmi pret apkārtējo vidi un iepazīstināt ar vides piesārņojuma sekām;
  • rosināt ar fantāzijas palīdzību sadzīvē nevajadzīgas, laiku nokalpojušas lietas pārveidot par mākslas darbiem, rotaļlietām, dizaina priekšmetiem;
  • veicināt domāšanas, vērošanas, vērtēšanas un analizēšanas prasmes, apspriežot savu un citu autoru darbus.

Audzēkņu vecums: 7 – 25 gadi

Pedagogs: Renāta Šalvīte

Adrese: Altonavas iela 6

Sazināties. Iesaistīties.

Jūsu teksts…

Altonavas iela 6, Rīga, LV-1004

Zvaniet mums: +371 67612354