Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss "Miniatūra - 4"