Muzikālā studija “Balsis”

Mērķis:

  • radīt priekšnoteikumus emocionāli radošas, harmoniskas un pilsoniski aktīvas personības attīstībai, ar vēlmi izkopt muzikālo dzirdi un balss dotības;
  • nostiprināt savas tautas kultūras identitātes apziņu, popularizēt latviešu tautas dziesmu, veicinot interesi par dziedāšanu un kolektīvo muzicēšanu;
  • rosināt izvēlēties mūzikas jomu par nozīmīgu turpmākās dzīves radošu sastāvdaļu.

Audzēkņu vecums: 7 – 25 gadi

Pedagogs: Inguna Kalniņa

Adrese: Imantas iela 11A

Sazināties. Iesaistīties.

Jūsu teksts…

Altonavas iela 6, Rīga, LV-1004

Zvaniet mums: +371 67612354