Muzikālās audzināšanas pulciņš

Mērķis:

  • rosināt audzēkņu interesi par mūziku;
  • attīstīt bērnos dziedāšanas un dejošanas prasmes;
  • iepazīstināt audzēkņus ar latviešu tautas tradīcijām, dziesmām, dejām un rotaļām;
  • iepazīstināt bērnus ar ārzemju un latviešu komponistu skaņdarbiem.
  • attīstīt ritma izjūtu un muzikālās spējas.

Audzēkņu vecums: 4 – 7 gadi 

Pedagogs: Nataļja Čigire

Adrese: Ruses iela 13

Sazināties. Iesaistīties.

Jūsu teksts…

Altonavas iela 6, Rīga, LV-1004

Zvaniet mums: +371 67612354