Netradicionālo mākslas tehniku studija

Mērķis:

  • sekmēt kreatīvas, emocionāli un intelektuāli izglītotas personības veidošanos;
  • radīt priekšstatu par netradicionālo mākslas tehniku īpatnībām, apgūstot praktiski netradicionālo mākslas tehniku daudzveidību;
  • iepazīstināt ar daudzveidīgo mākslas pasauli, veidot saudzīgu attieksmi pret skaisto kultūrvidē;
  • veicināt mākslas darbu novērtēšanas un radošās domas aizstāvēšanas prasmes.

Audzēkņu vecums: 4 – 25 gadi

Pedagogs: Ieva Drēviņa

Adrese: Altonavas iela 6

Sazināties. Iesaistīties.

Jūsu teksts…

Altonavas iela 6, Rīga, LV-1004

Zvaniet mums: +371 67612354