Populārās mūzikas ansamblis

Mērķis

  • radīt priekšnoteikumus emocionāli radošas, harmoniskas un pilsoniski aktīvas personības attīstībai;
  • nostiprināt savas tautas kultūras mantojuma apziņu, radīt interesi par citu tautu kultūras mantojumu;
  • veidot muzikāli izglītotu personību un radīt priekšnosacījumus turpmākai pilnveidošanās iespējai;
  • sniegt teorētiskās zināšanas un attīstīt praktiskās iemaņas instrumentālās un vokāli instrumentālās muzicēšanas jomā.

Audzēkņu vecums: 7 – 25 gadi

Pedagogs: Ainārs Vilde

Adrese: Altonavas iela 6 un Imantas iela 11A

Sazināties. Iesaistīties.

Jūsu teksts…

Altonavas iela 6, Rīga, LV-1004

Zvaniet mums: +371 67612354