Ritmika

Mērķis

  • sekmēt harmonisku personības attīstību, veicinot fizisko veselību un fizisko attīstību;
  • sekmēt balsta un kustību aparāta attīstību;
  • sekmēt fizisko īpašību attīstību;
  • nostiprināt muskulatūru;
  • rosināt apgūt daudzveidīgas kustības un radīt interesi par aktīvu, sportisku dzīvesveidu.

Audzēkņu vecums: 4 – 18 gadi

Pedagogs: Jolanta Komarovska

Adrese: Altonavas iela 6

Sazināties. Iesaistīties.

Jūsu teksts…

Altonavas iela 6, Rīga, LV-1004

Zvaniet mums: +371 67612354