STEM integrētā programma “Vides pētīšana angļu valodā”

Vides pētīšana angļu valodā ietver sevī visu dabā noritošo procesu un parādību izpēti. Visi procesi ir balstīti uz loģisko domāšanu un matemātiku, līdz ar to notiek starpdisciplināra priekšmetu mācība. Mācību process notiek ar 5E metodoloģiju: iesaistīt, izpētīt, izskaidrot, izstrādāt un izvērtēt (no angļu val.: engage, explore, explain, elaborate, evaluate). 

Mērķi:

  • iepazīstināt audzēkņus ar zinātniskiem paradumiem, izmantojot angļu valodu; 
  • apgūt būtiskas prasmes: kritisko domāšanu, sadarbību, komunikāciju un pašdisciplīnu;
  • radīt audzēkņiem iespējas veidoties par vispusīgi attīstītām, atbildīgām un radošām personībām. 

Audzēkņu vecums:  6 – 12 gadi

Pedagogs: Jana Liepiņa

Adrese: Ruses iela 13

Sazināties. Iesaistīties.

Jūsu teksts…

Altonavas iela 6, Rīga, LV-1004

Zvaniet mums: +371 67612354