Tautas deju kolektīvs “Kurzemīte”

Mērķis:

  • Radīt labvēlīgu vidi harmoniskai personības pilnveidei, attīstot muzikalitāti un kustību koordināciju, ritma izjūtu u. c. īpašības;
  • Apgūt latviešu tautas deju un rotaļdeju pamatsoļus, izvēles un obligāto deju svētku deju repertuāru, lai sasniegtu kvalitatīvu māksliniecisko rezultātu un piedalītos Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos;
  • Apzināt un kopt nacionālās un valstiskās identitātes ētiskās un kultūras vērtības.

Audzēkņu vecums: 4 – 18 gadi

Kolektīva vadītāji: Sigita Siliņa

Adrese: Imantas iela 11A

Sazināties. Iesaistīties.

Jūsu teksts…

Altonavas iela 6, Rīga, LV-1004

Zvaniet mums: +371 67612354