Vizuālās mākslas pulciņš

Mērķis:

  • attīstīt bērnu tēlaino domāšanu;
  • mudināt audzēkņus vērot, uztvert un attēlot apkārtējo pasauli;
  • apgūt dažādas vizuālās māksla tehnikas;
  • piedalīties dažāda mēroga konkursos, skatēs un izstādēs.

Audzēkņu vecums: skolnieki

Adrese: Ruses iela 13

Pedagogs: Maija Graudiņa

Adrese: Ruses iela 13

Sazināties. Iesaistīties.

Jūsu teksts…

Altonavas iela 6, Rīga, LV-1004

Zvaniet mums: +371 67612354