Vokālā studija “Kurzemīte”

Mērķis:

  • radīt priekšnoteikumus emocionāli radošas, harmoniskas un pilsoniski aktīvas personības attīstībai;
  • nostiprināt savas tautas kultūras mantojuma apziņu, popularizēt latviešu tautas dziesmas, sniedzot padziļinātu informāciju par to kultūrvērtību, un latviešu autoru oriģināldziesmas;
  • rosināt izvēlēties mūzikas jomu par nozīmīgu turpmākās dzīves radošu sastāvdaļu;
  • veicināt pozitīvas attieksmes veidošanos pret vokālo kultūru un ieinteresēt par mūzikas amatierkolektīviem.

Audzēkņu vecums: 7 – 15 gadi

Pedagogs: Daina Kaula

Adrese: Imantas iela 11A

Sazināties. Iesaistīties.

Jūsu teksts…

Altonavas iela 6, Rīga, LV-1004

Zvaniet mums: +371 67612354