Vokālā studija “Mārītes”

Mērķis:

  • radīt priekšnoteikumus emocionāli radošas, harmoniskas un pilsoniski aktīvas personības attīstībai;
  • nostiprināt savas tautas kultūras mantojuma apziņu, popularizēt latviešu tautas dziesmu, sniedzot padziļinātu informāciju par to kultūrvērtību;
  • radīt interesi par citu tautu mūziku un veidot cieņu un pietāti pret citu tautu kultūru;
  • rosināt izvēlēties mūzikas jomu par nozīmīgu turpmākās dzīves radošu sastāvdaļu;
  • ieinteresēt par mūzikas amatierkolektīviem, popularizējot Vispārējo latviešu  Dziesmu un Deju svētku tradīciju.

Audzēkņu vecums: 4 – 10 gadi

Pedagogs: Aija Liepiņa

Adrese: Altonavas iela 6

Sazināties. Iesaistīties.

Jūsu teksts…

Altonavas iela 6, Rīga, LV-1004

Zvaniet mums: +371 67612354