Vokālā studija

Mērķis:

  • radīt priekšnoteikumus emocionāli radošas, harmoniskas un pilsoniski aktīvas personības attīstībai;
  • nostiprināt savas tautas kultūras identitātes apziņu, popularizēt latviešu tautas dziesmu;
  • radīt interesi par citu tautu mūziku un veidot cieņu pret citām kultūrām;
  • rosināt izvēlēties mūzikas jomu par nozīmīgu turpmākās dzīves radošu sastāvdaļu.

Audzēkņu vecums: 7 – 25 gadi

Pedagogs: Andris Šmaukstelis

Adrese: Altonavas iela 6

Sazināties. Iesaistīties.

Jūsu teksts…

Altonavas iela 6, Rīga, LV-1004

Zvaniet mums: +371 67612354