Vokāli instrumentālais ansamblis “Vējš”

Mērķis:

  • radīt priekšnoteikumus emocionāli humānas, radošas, harmoniskas un pilsoniski aktīvas personības attīstībai;
  • veicināt muzikālo spēju attīstību, turpinot apgūt ģitārspēli, mazos sitamos instrumentus un vokālo mākslu;
  • sekmēt mazākumtautību audzēkņu integrāciju, iepazīstot Latvijas populāro komponistu skaņdarbus, dziesmu tekstus;
  • pilnveidot un attīstīt saskarsmes, sadarbības, organizatoriskās prasmes.

Audzēkņu vecums: 10 – 25 gadi

Pedagogs: Sintija Grava

Adrese: Imantas iela 11A

Sazināties. Iesaistīties.

Jūsu teksts…

Altonavas iela 6, Rīga, LV-1004

Zvaniet mums: +371 67612354