Zvanu ansamblis

Mērķis:

  • radīt priekšnoteikumus emocionāli radošas, harmoniskas un pilsoniski aktīvas personības attīstībai;
  • iepazīt dažādu laikmetu un žanru mūziku;
  • rosināt izvēlēties mūzikas jomu par nozīmīgu turpmākās dzīves radošu sastāvdaļu;
  • sniegt teorētiskās zināšanas un attīstīt praktiskās iemaņas zvanu spēlēšanas tehnikā;
  • pilnveidot instrumentālās muzicēšanas prasmes zvanu spēlēšanas tehnikā;
  • nostiprināt spēju muzicēt instrumentālajā ansamblī.

Audzēkņu vecums: 14 – 25 gadi

Pedagogs: Kristaps Karps

Adrese: Altonavas iela 6

Sazināties. Iesaistīties.

Jūsu teksts…

Altonavas iela 6, Rīga, LV-1004

Zvaniet mums: +371 67612354