Pārdaugavas bērnu un jauniešu centrs “Altona” sadarbībā ar Ojāra Vācieša muzeju 2024.gada 18.maijā rīkoja Bērnu muzeju nakti “Astoņu kustoņu svētki”.

Par interesanto un daudzveidīgo “Astoņu kustoņu svētku” programmu rūpējās Pārdaugavas BJC “Altona” interešu izglītības programmu pedagogi, kā arī viņu skolēni.

Jau no plkst.16.00 smaržīgajā, ceriņu ieskautajā Ojāra Vācieša muzeja pagalmā valdīja liela rosība, jo pasākuma jaunākie apmeklētāji ar interesi darbojās Pārdaugavas BJC “Altona” pedagogu vadītajās radošajās darbnīcās. Vislielākais pieprasījums bija grāmatzīmju zīmēšanas darbnīcai, kur bērni ar lielu interesi un aizrautību ar košajām gēla pildspalvām zīmēja sīkus rakstiņus uz krāsainā kartona loksnēm. Daudz dalībnieku bija arī pārējās darbnīcās. Iedvesmojoties no Ojāra Vācieša sirsnīgā dzejoļa “Vizbulēns” varēja taisīt ziedus no pūkainām stieplītēm. Skolēni, kas vēlējās pārsteigumu, varēja izlocīt lidmašīnu no tāda krāsainā papīra, kurā paslēptas Ojāra Vācieša dzejoļu rindas. Savukārt tie skolēni, kuri vēlējās sevi izaicināt un pildīt sarežģītāku uzdevumu, izgriezumu dzejas tehnikā varēja veidot savu tekstu Ojāra Vācieša dzejoļu vārdiem.

Visiem pasākuma dalībniekiem bija iespēja aplūkot arī divas radošo darbu izstādes. Muzeja pagalmā bija apskatāma datorgrafikas konkursa “Dzejnieks un Rīga” labāko darbu izstāde. Muzeja telpās apskatāma  “Altonas” vizuālās mākslas pulciņu skolēnu darbu izstāde – visi tajā izvietotie darbi zīmēti, iedvesmojoties no tiem pašiem dzejoļiem, no kuriem iedvesmojušies literāro darbu konkursa “Dzejnieks un Rīga” dalībnieki. Savukārt visi literāro darbu konkursa “Dzejnieks un Rīga” darbi ievietoti QR kodā un lasāmi elektroniski jebkuram interesantam.

Vēlāk sākās literāri muzikāls iestudējums, kurā piedalījās Pārdaugavas BJC “Altona” mūzikas un dejas interešu izglītības programmu audzēkņi; visi iestudējumā dzirdamie skaņdarbi bija ar dzejnieka Ojāra Vācieša vārdiem. Starp priekšnesumiem tika runāti literāro darbu konkursā “Dzejnieks un Rīga” iesniegto darbu labākie fragmenti. Uzreiz pēc koncerta tika apbalvoti centīgie un talantīgie literāro darbu konkursa “Dzejnieks un Rīga” un datorgrafikas konkursa “Dzejnieks un Rīga” laureāti. Pašās pasākuma beigās visus abu konkursu dalībniekus sagaidīja garšīgs cienasts.

Kopumā pasākuma gaisotne bija ļoti sirsnīga, arī laikapstākļi lutināja visus “Astoņu kustoņu svētku” dalībniekus.

Paldies Pārdaugavas bērnu un jauniešu centra “Altona” zīmēšanas un gleznošanas studijas vadītājai Ingrīdai Irbei, netradicionālo mākslas tehniku studijas vadītājai Ievai Drēviņai, modes lietu studijas vadītājai Solvitai Naglei, filcēšanas un tekstilmākslas studijas “Vijumiņš” vadītājai Renātai Šalvītei, zīmēšanas studijas vadītājai Andrai Tiltiņai un jauno rakstnieku klubiņa vadītājai Paulai Sonitai Derumai par radošajām darbnīcām!

Paldies par iesaisti koncerta tapšanā ritmikas skolotājai Jolantai Komarovskai, vokālās studijas “Mārītes” skolotājai Aijai Liepiņai, ģitārspēles studijas skolotājiem Uģim Kronbergam un Atim Pelčeram, populārās mūzikas ansambļa skolotājam Aināram Vildem un vokālās studijas skolotājam Andrim Šmaukstelim! Īpašs paldies vokālās studijas audzēknei Loretai Žubulei par saviļņojošo priekšnesumu, kurš izpelnījās lielas ovācijas! Paldies populārās mūzikas ansambļa audzēknim Rihardam Abramenko par skaisto trompetes spēli! Uz tikšanos arī turpmākajos pasākumos!

Informāciju sagatavoja literāro darbu konkursa “Dzejnieks un Rīga” organizatore Paula Sonita Deruma.