4. Līdzfinansējums

4.1. Pārdaugavas bērnu un jauniešu centra “Altona” iekšējie noteikumi par līdzfinansējuma apmēru un samaksas kārtību interešu izglītības programmās

4.2. Pārdaugavas bērnu un jauniešu centra “Altona” rīkojums par līdzfinansējuma apmēra noteikšanu

4.3. Rīgas domes lēmums Nr.5376 par līdzfinansējuma apmēru interešu izglītības programmām Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs

Atbildīgā persona par līdzfinansējumu – Brigita Siliņa, e-pasts: bsilina2@edu.riga.lv

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā (tālr. 67026859, 67012031, e-pasts: bac@riga.lv), nodrošinot nepieciešamo aizsardzību un konfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem.