6. Piekļūstamības paziņojums

Piekļūstamības paziņojums

Pārdaugavas bērnu un jauniešu centrs “Altona” saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz:

Pārdaugavas bērnu un jauniešu centra “Altona” tīmekļvietni – http://altona.riga.lv/

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Tīmekļvietne http://altona.riga.lv/ daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445:

  • Tīmekļvietnes vadāmība ar klaviatūru nav iestatīta;
  • Pārlūka iebūvētā mērogošana nestrādā atbilstoši prasībām;
  • Dažiem vietnes elementiem nav piemērots pietiekams kontrasts;
  • Dažām bildēm vietnē nav pievienots alt apraksts;
  • Dažiem video materiāliem nav pieejams detalizēts apraksts.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 16.02.2021. Izvērtēšanu veica  galvenais datortīklu administrators Verners Rugājs

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: Piekļūstamības izvērtēšanas protokols.

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, piedāvājam turpmāk minētās alternatīvas.

Ja Jums ir nepieciešams saturs citā formātā, sazinieties ar mums, rakstot informācijas pieprasījumu uz e-pasta adresi pbjcaltona@riga.lv, norādot saiti uz satura URL un formātu, kāds jums nepieciešams konkrētajam saturam. Piekļūstamības problēmas, kas saistītas ar kontrastiem, piedāvājam risināt, izmantojot kādu no pārlūka spraudņiem.

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pasts: pbjcaltona@riga.lv

Tālrunis: +371 67612354 

Adrese: Altonavas iela 6, Rīga, LV-1004

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīgs ir Pārdaugavas bērnu un jauniešu centra “Altona” galvenais datortīklu administrators Verners Rugājs:
E-pasts: vrugajs2@edu.riga.lv
Tālrunis: +371 67105436

Pārraugošajā iestādē atbildīgais ir Pārdaugavas bērnu un jauniešu centra “Altona” direktore.

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +371 67686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 01.03.2021.

Šo paziņojumu apstiprināja Māra Bernande, Pārdaugavas bērnu un jauniešu centra “Altona” direktore 01.03.2021.

6.1. Piekļūstamības izvērtēšanas protokols

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā (tālr. 67026859, 67012031, e-pasts: bac@riga.lv), nodrošinot nepieciešamo aizsardzību un konfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem.