Izstādes

Šobrīd Pārdaugavas BJC “Altona” var aplūkot šādas izstādes:

Izstāde apskatāma klātienē līdz 2022.gada30.aprīlim

  • Pārdaugavas BJC “Atlona” interešu izglītības audzēkņu izstāde “Maskas 2022” (vizuālā un plastiskā māksla)
  • Pārdaugavas BJC “Altona” audzēkņu izstāde “Latvijai – 103” (vizuālā un vizuāli plastiskā māksla)
  • Ikgadējā Pārdaugavas BJC “Altona” audzēkņu izstāde “Rudens” (vizuālā un vizuāli plastiskā māksla, tehniskā jaunrade, radošās industrijas)

2020./2021.māc.gadā veidotās digitālās izstādes:

Sazināties. Iesaistīties.

Altonavas iela 6, Rīga, LV-1004

Zvaniet mums: +371 67612354