Izstādes

Šobrīd apskatāmas izstādes:

  • Zīmēšanas un gleznošanas studijas “Fantāzija” izstāde “Mazo mākslinieku krāsainie darbi”Klātienē izstāde apskatāma līdz 2023.gada 27.martam Imantas ielā 11A.
  • Vizuālās mākslas studijas audzēkņu darbu izstāde “Karnevāls”Klātienē izstāde apskatāma līdz 2023.gada 27.martam Imantas ielā 11A.
  • Zīmēšanas un gleznošanas studijas “Fantāzija” izstāde “Kolāža”Klātienē izstāde apskatāma līdz 2023.gada 27.martam Imantas ielā 11A.

2021./2022.māc.gadā veidotās izstādes:

2020./2021.māc.gadā veidotās digitālās izstādes: