Mūzika

Ruses ielā 13

Mūzika patiešām ir visas cilvēces kopīgā, savstarpējā valoda….

Kārlis Maria fon Vēbers

Pulciņi - Ruses iela 13

“Jauno mūziķu studija” klavierspēle (I.Stūrīte)

7 – 25 gadi

Pulciņi - Ruses iela 13

“Jauno mūziķu studija” klavierspēle (N.Čigire)

7 – 25 gadi

Pulciņi - Ruses iela 13

Muzikālās audzināšanas pulciņš

4 – 7 gadi