3. Iesniegumi

3.1. Iesniegums uzņemšanai pulciņā

3.2. Iesniegums atskaitīšanai no pulciņa

3.3. Iesniegums par līdzfinansējuma pārmaksu

3.4. Iesniegums par attaisnotu kavējumu

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā (tālr. 67026859, 67012031, e-pasts: bac@riga.lv), nodrošinot nepieciešamo aizsardzību un konfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem.