PULCIŅI

Ruses ielā 13

TĀLRUNIS SAZIŅAI 67404160

2022./2023.māc.gads

Pieraksts uz pulciņiem RUSES IELĀ 13 notiek tikai klātienē darba dienās no plkst.10.00 līdz plkst.18.00.

Lai klātienē aizpildītu iesniegumu par uzņemšanu pulciņā līdzi jāņem vecāka pase un bērna pase/ dzimšanas apliecība/ ID. Iesniegumu par uzņemšanu pulciņā var aizpildīt tikai viens no vecākiem vai oficiāli pilnvarota persona (bērna likumiskais pārstāvis).

Angļu valoda

Pulciņi - Ruses iela 13

Attīstošā vingrošana

Pulciņi - Ruses iela 13

 franču valoda

Pulciņi - Ruses iela 13

“Jauno mūziķu studija” klavierspēle (I.Stūrīte)

Pulciņi - Ruses iela 13

“Jauno mūziķu studija” klavierspēle (N.Čigire)

Pulciņi - Ruses iela 13

krāšņo rotu un aksesuāru darbnīca

Pulciņi - Ruses iela 13

krievu valodas klubs

Pulciņi - Ruses iela 13

 latviešu valoda

Pulciņi - Ruses iela 13

lego pulciņš

Pulciņi - Ruses iela 13

“Mazie erudīti”

Pulciņi - Ruses iela 13

“mēs un vide”

Pulciņi - Ruses iela 13

Modelēšana un konstruēšana

Pulciņi - Ruses iela 13

muzikālā audzināšana

Pulciņi - Ruses iela 13

mūsdienu dejas

Pulciņi - Ruses iela 13

“pasaku kamoliņš”

Pulciņi - Ruses iela 13

pērļošanas pulciņš “pērlīte”

Pulciņi - Ruses iela 13

 “rokdarbu varavīksne”

Pulciņi - Ruses iela 13

 rotaļspēles

Pulciņi - Ruses iela 13

STEM darbnīca

Pulciņi - Ruses iela 13

STEM – vides pētīšana angļu valodā

Pulciņi - Ruses iela 13

 šūšanas pulciņš

Pulciņi - Ruses iela 13

vispusīga fiziskā sagatavotība

Pulciņi - Ruses iela 13

vizuālā māksla

Pulciņi - Ruses iela 13

zīmēšanas pulciņš

Pulciņi - Ruses iela 13