PULCIŅI

Ruses ielā 13

TĀLRUNIS SAZIŅAI 67404160

2021./2022.māc.gads

Pieraksts 2021./2022.māc.gada pulciņiem notiek darba dienās no plkst.10.00 līdz plkst.17.00.

Iesniegumu par uzņemšanu pulciņā var aizpildīt tikai viens no vecākiem vai oficiāli pilnvarota persona (bērna likumiskais pārstāvis).

Lai aizpildītu iesniegumu par uzņemšanu pulciņā līdzi jāņem vecāka pasi un bērna pasi/ dzimšanas apliecību/ ID.

IEEJA IESTĀDĒ TIKAI SEJAS MASKĀ.

Angļu valoda

Pulciņi - Ruses iela 13

Angļu valoda

Pulciņi - Ruses iela 13

Angļu valoda

Pulciņi - Ruses iela 13

Attīstošā vingrošana

Pulciņi - Ruses iela 13

Deju studija “Flamenco”

Pulciņi - Imantas iela 11A

 franču valoda

Pulciņi - Ruses iela 13

“Jauno mūziķu studija” klavierspēle (I.Stūrīte)

Pulciņi - Altonavas iela 6 un Ruses iela 13

“Jauno mūziķu studija” klavierspēle (N.Čigire)

Pulciņi - Ruses iela 13

krāšņo rotu un aksesuāru darbnīca

Pulciņi - Ruses iela 13

krievu valodas klubs

Pulciņi - Ruses iela 13

 latviešu valoda

Pulciņi - Ruses iela 13

lego pulciņš

Pulciņi - Ruses iela 13

“mēs drošā vidē”

Pulciņi - Ruses iela 13

muzikālā audzināšana

Pulciņi - Ruses iela 13

mūsdienu dejas

Pulciņi - Ruses iela 13

“pasaku kamoliņš”

Pulciņi - Ruses iela 13

pērļošanas pulciņš “pērlīte”

Pulciņi - Ruses iela 13

 “rokdarbu varavīksne”

Pulciņi - Ruses iela 13

 rotaļspēles

Pulciņi - Ruses iela 13

 šūšanas pulciņš

Pulciņi - Ruses iela 13

veidošanas pulciņš 

Pulciņi - Ruses iela 13

vispusīga fiziskā sagatavotība

Pulciņi - Ruses iela 13

vizuālā māksla

Pulciņi - Ruses iela 13

zīmēšanas pulciņš

Pulciņi - Ruses iela 13