Mūzika

Imantas ielā 11A

Mūzika patiešām ir visas cilvēces kopīgā, savstarpējā valoda….

Kārlis Maria fon Vēbers

Pulciņi - Imantas iela 11a

Ģitārspēles un vokālā studija “Vējš”

8-25 gadi

Pulciņi - Imantas iela 11a

Kokles spēles studija

7-25 gadi

Pulciņi - Imantas iela 11a

Mūzikas klubs “Do-re-mi”

7-15 gadi

Pulciņi - Altonavas iela 6

Populārās mūzikas ansamblis

7-25 gadi

Pulciņi - Imantas iela 11a

Vokālā studija “Kurzemīte”

7-15 gadi