2. Uzņemšana

Pārdaugavas bērnu un jauniešu centrā “Altona” jaunu audzēkņu uzņemšana notiek vienu reizi gadā – augusta beigās/septembra sākumā. Par uzņemšanu mācību gada laikā lūdzam interesēties iestādes administrācijā vai pie konkrētā pulciņa skolotāja.

Uzņemšanas kārtība paredz, ka uzņemamā audzēkņa likumiskais pārstāvis aizpilda, paraksta un personīgi iesniedz Pielikumā Nr.2.3 lejuplādējamo dokumentu.  Dažiem pulciņiem tiek piemērots Rīgas pašvaldības noteikts vecāku līdzfinansējums (skatīt Pielikumu Nr.2.2).

2.1. Pārdaugavas bērnu un jauniešu centra “Altona” audzēkņu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība interešu izglītības programmās

2.2. Iesniegums uzņemšanai pulciņā

2.3. Iesniegums atskaitīšanai no pulciņa

 

Pierakstīties uz interešu izglītības pulciņiem ALTONAVAS IELĀ 6 (tel.nr.67612354) un IMANTAS IELĀ 11A (tel.nr.67105436) iespējams:

1. Lejuplādējot iesniegumu ŠEIT, aizpildot to, parakstot ar drošu elektronisko parakstu un atsūtot parakstīto dokumentu kā pielikumu uz mūsu e-pasta adresi: pbjcaltona@riga.lv .

2. Lejuplādējot iesniegumu ŠEIT, izdrukājot to mājās (iesniegumu drīkst drukāt lapai uz abām pusēm), aizpildot to rakstiski, atvedot to uz iestādi un nododot dežurantam.

3. Saņemot tukšu iesnieguma veidlapu pie iestādes dežuranta, aizpildot un atdodot to atpakaļ dežurantam.

 

Pieraksts uz pulciņiem RUSES IELĀ 13 (tel.nr.67404160) tikai klātienē darba dienās no plkst.10.00 līdz plkst.18.00.

Lai klātienē aizpildītu iesniegumu par uzņemšanu pulciņā līdzi jāņem vecāka pase un bērna pase/ dzimšanas apliecība/ ID. Iesniegumu par uzņemšanu pulciņā var aizpildīt tikai viens no vecākiem vai oficiāli pilnvarota persona (bērna likumiskais pārstāvis).

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā (tālr. 67026859, 67012031, e-pasts: bac@riga.lv), nodrošinot nepieciešamo aizsardzību un konfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem.