2. Uzņemšana

Pārdaugavas bērnu un jauniešu centrā “Altona” jaunu audzēkņu uzņemšana notiek vienu reizi gadā – augusta beigās/septembra sākumā. Par uzņemšanu mācību gada laikā lūdzam interesēties iestādes administrācijā vai pie konkrētā pulciņa skolotāja.

Uzņemšanas kārtība paredz, ka uzņemamā audzēkņa likumiskais pārstāvis aizpilda, paraksta un personīgi iesniedz Pielikumā Nr.2.3 lejuplādējamo dokumentu.  Dažiem pulciņiem tiek piemērots Rīgas pašvaldības noteikts vecāku līdzfinansējums (skatīt Pielikumu Nr.2.2).

2.1. Pārdaugavas bērnu un jauniešu centra “Altona” audzēkņu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība interešu izglītības programmās

2.2. Iesniegums uzņemšanai pulciņā

2.3. Iesniegums atskaitīšanai no pulciņa

____

 

Kontaktinformācija: 

Altonavas iela 6 📞 67612354

Imantas iela 11A 📞 67105436 

Ruses iela 13 📞 67404160

___

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā (tālr. 67026859, 67012031, e-pasts: bac@riga.lv), nodrošinot nepieciešamo aizsardzību un konfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem.