Konkursi

Šobrīd tiek rīkoti šādi konkursi:

  • Bērnu un jauniešu vizuāli plastiskās mākslas izstāde-konkurss “RUDENS” 2022.gada oktobris

2021./2022.māc.gadā īstenotie konkursi:

2020./2021.māc.gadā īstenotie konkursi: