Pārdaugavas BJC “Altona” sadarbībā ar LU Botānisko dārzu organizēja vizuālās mākslas plenēru dabā, kas notika 2023.gada 25.maijā.

Plenēra mērķis bija attīstīt radošo iztēli, krāsu izjūtu un mācīt veidot kompozīciju dabā. Vizuālās mākslas plenēra dalībnieki ieradās Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā un gleznoja uz vietas. Kopskaitā piedalījās 26 dalībnieki no BJC “Daugmale” (pedagogs Guna Mēnese-Kudule), Rīgas Centra Humanitārās vidusskolas (pedagogs Anda Kazaka), J.G. Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskolas (pedagogs Nataļja Ļevkovoča), Āgenskalna sākumskolas (pedagogs Ināra Skutele), Rīgas 71.vidusskolas (pedagogs Nastasija Arais), Rīgas Valsts Vācu ģimnāzijas (pedagogs Gunta Kursīte), Rīgas 41.vidusskolas, Rīgas Jauno tehniķu centra (pedagogs Viola Rogule), Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas (pedagogs Līga Jukša) un Pārdaugavas BJC “Altona” (pedagogi Ingrīda Irbe, Dace Endziņa, Laila Meldere, Ieva Drēviņa).

Darbus vērtēja Pārdaugavas BJC “Altona” mākslas pedagogi: Dace Grandava, Ieva Medne un Elīna Binde-Dzelzīte.

Dalībnieki piedalījās trīs vecuma grupās: 

1.grupa (10-14 gadi):

  1. vieta Markuss Karloss Dzenis, Āgenskalna sākumskola (pedagogs Ināra Skutele);
  2. vieta Kārlis Gražulis, PBJC “Altona” (pedagogs Laila Meldere);
  3. vieta Agnete Gailuma, BJC “Daugmale” (pedagogs Guna Mēness-Kudule).

2.grupa (15-18 gadi):

  1. vieta Anna Pope Veisa, PBJC “Altona” (pedagogs Ingrīda Irbe);
  2. vieta Elīza Daniela Dzene, Rīgas Valsts Vācu ģimnāzija (pedagogs Gunta Kursīte);
  3. vieta Katerina Zaķe, PBJC “Altona” (pedagogs Dace Endziņa).

3. grupa (19-25 gadi):

  1. vieta Marta Ulise Alsniņa, Rīgas Jauno tehniķu centrs (pedagogs Viola Rogule);
  2. vieta Diāna Kukure, PBJC “Altona” (pedagogs Dace Endziņa);

Papildus žūrija piešķīra specbalvas par skaistiem un radošiem darbiem Ksenijai Gorbatjukai, Viktorijai Ivaņickai un Katrīnai Gailei.

Liels paldies dalībniekiem, pedagogiem, vecākiem un Latvijas Universitātes botāniskajam dārzam! 

Plenēra dalībnieku izstāde būs apskatāma līdz 2023.gada 22.jūnijam LU Botāniskā dārza gurķu siltumnīcā. Laipni aicināti visi interesenti!