Dokumenti

1. Pārdaugavas bērnu un jauniešu centra “Altona” noteikumi

2. Pārdaugavas bērnu un jauniešu centra “Altona” uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība

3. Iesniegumi

4. Līdzfinansējums

5. Personas datu apstrāde un aizsardzība Pārdaugavas bērnu un jauniešu centrā “Altona”

6. Pārdaugavas bērnu un jauniešu centra “Altona” tīmekļvietnes piekļūstamības paziņojums

7. Iepirkumi

8. Trauksmes celšana

9. Pašnovērtējuma ziņojums

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā (tālr. 67026859, 67012031, e-pasts: bac@riga.lv), nodrošinot nepieciešamo aizsardzību un konfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem.