6. Iepirkumi

6.1. Iepirkumu plāns 2022.gadam

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā (tālr. 67026859, 67012031, e-pasts: bac@riga.lv), nodrošinot nepieciešamo aizsardzību un konfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem. 

Sazināties. Iesaistīties.

Altonavas iela 6, Rīga, LV-1004

Zvaniet mums: +371 67612354