Aktualitātes

Jauniešu atbalsta projekts “Izzini, izjūti, izdari, izaudz “Altonā””

Visos pasākumos tiks fotografēts un filmēts publicitātes nolūkos.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021. – 2023.gadam finansējuma ietvaros. 

Pārdaugavas bērnu un jauniešu centrs “Altona”” projekta “Izzini, izjūti, izdari, izaudz “Altonā” ietvaros organizē nodarbību ciklu

“IZDEJOJIES! – deju vakari”

Laipni aicināti uz kārtējo deju nodarbību

“Sporta dejas” 

03.decembrī plkst.18.00 Altonavas ielā 6.  

Piesaki savu dalību nodarbībām, zvanot/sūtot ziņu vai rakstot Whatsapp 26100777, rakstot e-pastu uz projektsjauniesiem@gmail.com  vai kā savādāk paziņojot par savu vēlmi piedalīties aktivitātēs.

Par nodarbību ciklu “IZDEJOJIES! – Deju vakari” visu informāciju var atrast ŠEIT.

Visa informācija par projektu atrodama ŠEIT.

Jauniešu atbalsta projekts “Izzini, izjūti, izdari, izaudz “Altonā””

Visos pasākumos tiks fotografēts un filmēts publicitātes nolūkos.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021. – 2023.gadam finansējuma ietvaros. 

Visa informācija par projektu atrodama ŠEIT.

Pārdaugavas bērnu un jauniešu centrs “Altona”” projekta “Izzini, izjūti, izdari, izaudz “Altonā” ietvaros organizē nodarbību ciklu

“IZRUNĀ DZĪVI! Tējas vakari āra kafejnīcā”

Laipni aicināti uz kārtējo sarunu vakaru 

“Es esmu tas, ko domāju, ko ēdu, kur dzīvoju, ko velku mugurā utt. – mīts vai patiesība. Cik patiesības ir Instagramā?”” 

03.decembrī plkst.17.00 Altonavas ielā 6.  

Piesaki savu dalību nodarbībām, zvanot/sūtot ziņu vai rakstot Whatsapp 26100777, rakstot e-pastu uz projektsjauniesiem@gmail.com  vai kā savādāk paziņojot par savu vēlmi piedalīties aktivitātēs.

Par nodarbību ciklu “IZRUNĀ DZĪVI! Tējas vakari āra kafejnīcā” visu informāciju var atrast ŠEIT.

Izmaiņas nodarbību sarakstā

(lai atvērtu sarakstu, spiest uz adreses lauka)

Altonavas iela 6
 • Attaisnojošu iemeslu dēļ uz laiku nenotiek nodarbības datorzinību studijā (pedagogs E. Garkājs) un baleta studijā (pedagogs I. Zēbolde).

 • Attaisnojošu iemeslu dēļ uz laiku nenotiek nodarbības ģitārspēlē (pedagogs U.Kronbergs), jauno mūziķu studijā (pedagogs I.Krūze), latviešu valodas klubā “Domā, runā, spēlē” (pedagogs I.Ķirse), aerobikā (pedagogs J.Komarovska), kā arī deju studijā “Flamenco” (pedagogs S.Kasatkina).
Imantas iela 11A
 • Attaisnojošu iemeslu dēļ uz laiku nenotiek nodarbības datorzinību studijā (pedagogs E. Garkājs), laikmetīgās dejas un Hip hop deju studijās (pedagogs I. Zēbolde).
 • Attaisnojošu iemeslu dēļ uz laiku nenotiek nodarbības Instrumentālajā un vokāli instrumentālajā ansamblī “Vējš” (pedagogs S.Grava). 
 • Attaisnojošu iemeslu dēļ uz laiku nenotiek nodarbības Mūsdienu skatuves deju studijās “Mango” un “Mangolino” (pedagogs A. Bēvalde).
 • Attaisnojošu iemeslu dēļ uz laiku nenotiek nodarbības deju studijā “Flamenco” (pedagogs S.Kasatkina).
Ruses iela 13
 • No 12.novembra Ruses ielā 13 nenotiek Vizuālās mākslas, Lego un Veidošanas pulciņi (pedagogs J.Hļebņikova).
 • Attaisnojošu iemeslu dēļ uz laiku nenotiek nodarbības deju studijā “Flamenco” (pedagogs S.Kasatkina).
Cien. audzēkņi un audzēkņu vecāki!
Atgādinām, ka Pārdaugavas BJC “Altona”nodarbībās skolas vecuma  audzēkņi drīkst piedalīties tikai:
 • ar sadarbspējīgu COVID 19 vakcinācijas vai izslimošanas sertifikātu;
 • ar derīgu, negatīvu skolā veiktu tā saukto pūļa skrīninga testa rezultātu.
Audzēkņiem ar negatīvu paštesta rezultātu interešu izglītības nodarbībās ārpus iestādes (skolas), kura izsniedza/veica šo testu, nav atļauts piedalīties!
Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra rīkotajā

Metodisko materiālu skatē

1.vieta mūsu skolotājām Sintijai Gravai un Ievai Mednei par darbu “Spēles un rotaļas elementi ģitārspēles pamatu apguvē kreisajai rokai”.

Tā pat lepojamies par nominācijām:
▪️ “Dziļi ūdeņi rāmi virmo” – Inga Brūkle ar darbu “Papīrs. Burti. Dizains.”;
▪️ “Nekur neiet tik raibi kā pasaulē” – Irēna Tunika ar darbu “Didaktiskā spēle “Makšķerēšana””;
▪️ “Kas stipri soļo, reti krīt” – Ieviņa Zakrepska ar darbu “Vingrojumi pēdām”;
▪️ “Labs koks nes labus augļus” – Ilze Orbidāne ar darbu “Stop motion studio – aplikācijas iespējas animācijas filmu izveidē”;
▪️ “Darbs ir dzīves dvēsele” – mūsu iestādes izglītības metodiķes Jana Liepiņa un Jolanta Komarovska.
Jauniešu atbalsta projekts “Izzini, izjūti, izdari, izaudz “Altonā””

Visos pasākumos tiks fotografēts un filmēts publicitātes nolūkos.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021. – 2023.gadam finansējuma ietvaros. 

Visa informācija par projektu atrodama ŠEIT.

Pārdaugavas bērnu un jauniešu centrs “Altona”” projekta “Izzini, izjūti, izdari, izaudz “Altonā” ietvaros organizē nodarbību ciklu

“IZPĒRĻO MIERU UN PRIEKU. IZZIEDI – pērļošanas un floristikas radošās nodarbība”

Laipni aicināti uz pērļošanas nodarbību 

“Izšūta rota” 

06.decembrī plkst.17.00 Altonavas ielā 6.  

Piesaki savu dalību nodarbībām, zvanot/sūtot ziņu vai rakstot Whatsapp 26100777, rakstot e-pastu uz projektsjauniesiem@gmail.com  vai kā savādāk paziņojot par savu vēlmi piedalīties aktivitātēs.

Par nodarbību ciklu “IZPĒRĻO MIERU UN PRIEKU. IZZIEDI – pērļošanas un floristikas radošās nodarbības” visu informāciju var atrast ŠEIT.

Jauniešu atbalsta projekts “Izzini, izjūti, izdari, izaudz “Altonā””

Visos pasākumos tiks fotografēts un filmēts publicitātes nolūkos.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021. – 2023.gadam finansējuma ietvaros. 

Visa informācija par projektu atrodama ŠEIT.

Pārdaugavas bērnu un jauniešu centrs “Altona”” projekta “Izzini, izjūti, izdari, izaudz “Altonā” ietvaros organizē nodarbību ciklu

“IZJŪTI ĢIMENES SPĒKU! – Diena ar ģimeni”

Laipni aicināti uz pēdējo cikla nodarbību – viktorīnu

“Domājam kopā!” 

08.decembrī plkst.16.00 tiešsaistē.  

Piesaki savu dalību nodarbībām, zvanot/sūtot ziņu vai rakstot Whatsapp 26100777, rakstot e-pastu uz projektsjauniesiem@gmail.com  vai kā savādāk paziņojot par savu vēlmi piedalīties aktivitātēs.

Par nodarbību ciklu “IZJŪTI ĢIMENES SPĒKU! – Diena ar ģimeni” visu informāciju var atrast ŠEIT.

Jauniešu atbalsta projekts “Izzini, izjūti, izdari, izaudz “Altonā””

Visos pasākumos tiks fotografēts un filmēts publicitātes nolūkos.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021. – 2023.gadam finansējuma ietvaros. 

Pārdaugavas bērnu un jauniešu centrs “Altona”” projekta “Izzini, izjūti, izdari, izaudz “Altonā” ietvaros organizē nodarbību ciklu

 “IZSPĒLĒ AR LEGO – Lego sižetu trešdienas”

Laipni aicināti uz kārtējo cikla nodarbību 

“Lego būvniecība”

08.decembrī plkst.16.00 Altonavas ielā 6.  

Piesaki savu dalību nodarbībām, zvanot/sūtot ziņu vai rakstot Whatsapp 26100777, rakstot e-pastu uz projektsjauniesiem@gmail.com  vai kā savādāk paziņojot par savu vēlmi piedalīties aktivitātēs.

Par nodarbību ciklu “IZSPĒLĒ AR LEGO – Lego sižetu trešdienas” visu informāciju var atrast ŠEIT.

Visa informācija par projektu atrodama ŠEIT.

Jauniešu atbalsta projekts “Izzini, izjūti, izdari, izaudz “Altonā””

Visos pasākumos tiks fotografēts un filmēts publicitātes nolūkos.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021. – 2023.gadam finansējuma ietvaros. 

Pārdaugavas bērnu un jauniešu centrs “Altona”” projekta “Izzini, izjūti, izdari, izaudz “Altonā” ietvaros organizē nodarbību ciklu

“IZDEJOJIES! – deju vakari”

Laipni aicināti uz kārtējo deju nodarbību

“Līnijdejas” 

08.decembrī plkst.15.30 Altonavas ielā 6.  

Piesaki savu dalību nodarbībām, zvanot/sūtot ziņu vai rakstot Whatsapp 26100777, rakstot e-pastu uz projektsjauniesiem@gmail.com  vai kā savādāk paziņojot par savu vēlmi piedalīties aktivitātēs.

Par nodarbību ciklu “IZDEJOJIES! – Deju vakari” visu informāciju var atrast ŠEIT.

Visa informācija par projektu atrodama ŠEIT.

Jauniešu atbalsta projekts “Izzini, izjūti, izdari, izaudz “Altonā””

Visos pasākumos tiks fotografēts un filmēts publicitātes nolūkos.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021. – 2023.gadam finansējuma ietvaros. 

Pārdaugavas bērnu un jauniešu centrs “Altona”” projekta “Izzini, izjūti, izdari, izaudz “Altonā” ietvaros organizē nodarbību ciklu

“IZRUNĀ DZĪVI! Tējas vakari āra kafejnīcā”

Laipni aicināti uz kārtējo sarunu vakaru 

“Pateicība. Piedošana. Pazemība.” 

10.decembrī plkst.17.00 Altonavas ielā 6.  

Piesaki savu dalību nodarbībām, zvanot/sūtot ziņu vai rakstot Whatsapp 26100777, rakstot e-pastu uz projektsjauniesiem@gmail.com  vai kā savādāk paziņojot par savu vēlmi piedalīties aktivitātēs.

Par nodarbību ciklu “IZRUNĀ DZĪVI! Tējas vakari āra kafejnīcā” visu informāciju var atrast ŠEIT.

Visa informācija par projektu atrodama ŠEIT.

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss "Miniatūra - 4"

Noslēgušies Mākslinieciskās jaunrades centra “Praktiskās estētikas skola” un Bērnu un jauniešu centra “IK Auseklis” vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursi “Miniatūra-4” un “Ilustrācija akvareļglezniecībā”.

Sakām lielu paldies skolotājām Ingrīdai Irbei, Ieviņai Zakrepskai un Andrai Ozolai-Ķerānei par savu audzēkņu sagatavošanu konkursiem!

Mūsu iestādes audzēkņu sasniegumi apskatāmi sadaļā Altonas lepnums.

Aicinām ielūkoties bērnu un jauniešu vizuāli plastiskās mākslas izstādē 

“Rakstu rakstiem izrotāju!” 

(lai apskatītu digitālo izstādi, spied uz tās nosaukuma)

Konkursā piedalās 123 dalībnieki ar 82 darbiem no 19 dažādām izglītības iestādēm. 

Konkursa izstāde līdz 08.decembrim klātienē apskatāma Rīgas Kultūras centrā “Iļģuciems” Lidoņu ielā 27, k-2. Izstādi apmeklējot, jāuzrāda covid-19 sertifikāts. Bērni līdz 12 gadu vecumam bez testa, virs 12 gadu vecumam – ar sertifikātu vai derīgu skolas testu.
2021.gada 18.novembrī, svinot Latvijas 103. proklamēšanas gadadienu, Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs organizēja Tautasdziesmu maratonu.

Tautasdziesmu maratonā Rīgas interešu izglītības iestāžu audzēkņi un skolotāji sagatavoja un iesūtīja savas mīļākās latviešu tautasdziesmas video.

Pārdaugavas BJC Altonas priekšnesumus meklē pēc norādēm par minūtēm:
 •  Jauniešu TDK “Rits” (vadītāja Lelde Krēsliņa) 7:38
 •  Pārdaugavas BJC “Altona” darbinieki 16:11
 •  Floristikas studija (pedagogs Ieva Medne) 37:51
 •  Vokāli instrumentālais ansamblis “Vējš” (pedagogs Sintija Grava) 1:40:06

Deju lielkoncerta “Saule vija zelta rotu” virtuālais ģenerālmēģinājums.

Dejo TDK “Altona” (3:10:50)

2021.gada 06.novembrī ar tautas deju lielkoncertu “Saule vija zelta rotu” noslēdzās 

XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki

Sveicam dejotājus un viņu skolotājus ar dalību svētkos! 

TDK “Altona” 5.-6.kl. (vadītāja Kaija Daugavvanaga): https://youtu.be/HujByVWqKNg
TDK “Kurzemīte” 1.-4.kl. (vadītāja Sigita Siliņa): https://youtu.be/rkjJYI4BXhg un https://youtu.be/pyTy4RGSA48
TDK “Kurzemīte” 3.-6.kl. (vadītāja Sigita Siliņa): https://youtu.be/niRSTWL4Vfk
TDK “Kurzemīte” 7.-9.kl. (vadītāja Sigita Siliņa): https://youtu.be/ytTDJaVM1Is
Jauniešu TDK “Rits” 10.-12.kl. (vadītāja Lelde Krēsliņa): https://youtu.be/BEUYVSkSMyw
Jauniešu atbalsta projekts “Izzini, izjūti, izdari, izaudz “Altonā””

Visa informācija par projektu atrodama ŠEIT.

Projekts tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros īstenotā projektu konkursā “Atbalsts jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai”.

Hei, superīgais un aktīvais jaunieti! Vai Tu meklē piedzīvojumus, jaunus draugus un vēlies ko iemācīties?

Nāc un piedalies! Tu vari izmantot savu iespēju neaizmirstami pavadīt laiku ar vienaudžiem projektā

“Izzini, izjūti, izdari, izaudz “Altonā!””

Pārdaugavas bērnu un jauniešu centrs “Altona” aicina 13-25 gadus vecus Torņkalna apkaimes jauniešus iesaistīties projektā “Izzini, izjūti, izdari, izaudz “Altonā””. Sākot ar jūliju līdz pat 2021.gada beigām tiks īstenotas daudzveidīgas bezmaksas aktivitātes visiem Torņkalna apkaimes jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem.

Ieskaties, Tev būs ko izvēlēties no plašā aktivitāšu klāsta, jo pasākumu programma ir piedzīvojumiem un pārsteigumiem pilna.  SPIED ŠEIT, lai uzzinātu vairāk!

Jauniešu atbalsta projekts “Izzini, izjūti, izdari, izaudz “Altonā””
Jauniešu atbalsta projekts “Izzini, izjūti, izdari, izaudz “Altonā””

Pulciņi

Sazināties. Iesaistīties.

Altonavas iela 6, Rīga, LV-1004

Zvaniet mums: +371 67612354