Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla

Ruses ielā 13

Visi bērni ir mākslinieki. Problēma ir, kā palikt māksliniekam, kad jūs izaugat….

Pablo Pikaso

Pulciņi - Ruses iela 13
Pulciņi - Ruses iela 13
Pulciņi - Ruses iela 13
Pulciņi - Ruses iela 13