PULCIŅI

Altonavas ielā 6

TĀLRUNIS SAZIŅAI 67612354

2022./2023.māc.gads

Pierakstīties uz interešu izglītības pulciņiem ALTONAVAS IELĀ 6 iespējams:

1. Lejuplādējot iesniegumu ŠEIT, aizpildot to, parakstot ar drošu elektronisko parakstu un atsūtot parakstīto dokumentu kā pielikumu uz mūsu e-pasta adresi: pbjcaltona@riga.lv .

2. Lejuplādējot iesniegumu ŠEIT, izdrukājot to mājās (iesniegumu drīkst drukāt lapai uz abām pusēm), aizpildot to rakstiski, atvedot to uz iestādi un nododot dežurantam.

3. Saņemot tukšu iesnieguma veidlapu pie iestādes dežuranta, aizpildot un atdodot to atpakaļ dežurantam.

3d dizaina pasaule

Pulciņi - Altonavas iela 6

Angļu valodas klubs

Pulciņi - Altonavas iela 6

attīstošā vingrošana

Pulciņi - Altonavas iela 6

baleta studija

Pulciņi - Altonavas iela 6

bungu spēle

Pulciņi - Altonavas iela 6

datorgrafikas pasaule

Pulciņi - Altonavas iela 6

estrādes deju studija “festa”

Pulciņi - Altonavas iela 6

Filcēšana

Pulciņi - Altonavas iela 6

Ģitārspēle (A.Pelčers)

Pulciņi - Altonavas iela 6

Ģitārspēle (U.Kronbergs)

Pulciņi - Altonavas iela 6

“Jauno mūziķu studija” klavierspēle

Pulciņi - Altonavas iela 6 un Ruses iela 13

Jauno rakstnieku klubiņš

Pulciņi - Altonavas iela 6

keramikas studija

Pulciņi - Altonavas iela 6

kompozīcijas studija

Pulciņi - Altonavas iela 6

latviešu valodas klubs “Domā, runā, spēlē”

Pulciņi - Altonavas iela 6

lego klubs 

Pulciņi - Altonavas iela 6

lietu jaunā dzīve

Pulciņi - Altonavas iela 6

 Meiteņu klubs “Mežrozīte”

Pulciņi - Altonavas iela 6

modes lietu darbnīca

Pulciņi - Altonavas iela 6

netradicionālo mākslas tehniku studija

Pulciņi - Altonavas iela 6

papīra plastikas un burtu dizains

Pulciņi - Altonavas iela 6

Populārās mūzikas ansamblis

Pulciņi - Altonavas iela 6

Ritmika

Pulciņi - Altonavas iela 6

sarīkojumu un balles deju studija

Pulciņi - Altonavas iela 6

stikla māksla

Pulciņi - Altonavas iela 6

tautas dejas

Pulciņi - Altonavas iela 6

teātra REVEDO studija

Pulciņi - Altonavas iela 6

tekstilmākslas studija “Vijumiņš”

Pulciņi - Altonavas iela 6

tēlniecības studija

Pulciņi - Altonavas iela 6

vokālā studija

Pulciņi - Altonavas iela 6

 vokālā studija “Mārītes”

Pulciņi - Altonavas iela 6

zīmēšanas studija (A.Tiltiņa)

Pulciņi - Altonavas iela 6

zīmēšanas studija (D.Endziņa)

Pulciņi - Altonavas iela 6

zīmēšanas un gleznošanas studija

Pulciņi - Altonavas iela 6

zvanu ansamblis

Pulciņi - Altonavas iela 6