Ek, pa pļavu raibi gāja –
raibais raibo raibināja,
sārtais zilam laipni māja,
zilais sārto drebināja,
baltais brūnam galdu klāja,
brūnais balto purināja,
zeltains zaļam garām slāja,
zaļais zeltu birdināja,
košais bālo pikti rāja,
bālais košo dancināja,
sudrabvējš tur pāri jāja,
i ne smilgu nebradāja.

L. Vāczemnieks. Vējš pār pļavu

Laikā, kad ziemu nomaina pavasaris un saules stari atmodina dabā krāsas, Pārdaugavas BJC “Altona” telpās, Imantas ielā 11A, aplūkojama puantīlisma* stilā veidota Zīmēšanas un gleznošanas studijas “Fantāzija” audzēkņu darbu izstāde “Saulē”. Pedagogs Ināra Dumpeniece.

* Viena no neoimpresionisma gleznošanas metodēm — tīro krāsu uzlikšana uz audekla punktu vai mazu piciņu veidā. Avots: tezaurs.lv/puantilisms