Uzsākot jauno mācību gadu, 2023.gada 15.septembrī notika Atvērto durvju diena Pārdaugavas BJC “Altona”, Ruses ielā 13.

Trešo reizi vērām durvis un aicinājām gan lielus, gan mazus interesentus iepazīties ar Pārdaugavas BJC “Altona” piedāvātajām iespējām.

15.septembrī atvērto durvju dienas pasākums Ruses ielā 13 bija aizraujošs un izglītojošs notikums, kas piedāvāja dažādas aktivitātes bērniem un jauniešiem. Šis pasākums tika organizēts, lai iepazīstinātu jauniešus ar centra iespējām un piedāvātajām interešu izglītības programmām.

Prāta darbnīcas bija viena no galvenajām aktivitātēm šajā pasākumā. Darbnīcās jaunieši varēja piedalīties dažādās intelektuālās spēlēs un uzdevumos, kas veicināja domāšanu, problēmu risināšanu un radošumu.

Radošās darbnīcas nodrošināja iespēju izpaust savu māksliniecisko potenciālu.

Sporta aktivitātes veicināja veselīgu dzīvesveidu un komandas darbu.

Valodu mācību aktivitātes bija vērstas uz valodu apguvi un kultūras apmaiņu.