Datorgrafika

Mērķis:

  • Sekmēt intelektuālo attīstību ar informācijas tehnoloģiju palīdzību;
  • Rosināt datorikas zināšanu un iemaņu pilnveidi ar ievirzi programmēšanā un datorgrafikā.

Audzēkņu vecums: 7 – 25 gadi

Pedagogs: Ilze Orbidāne

Adrese: Imantas iela 11A

Sazināties. Iesaistīties.

Jūsu teksts…

Altonavas iela 6, Rīga, LV-1004

Zvaniet mums: +371 67612354