Latvijas ceļš – tāds krāšņs un bagātīgs, dāsns un interesants, pārsteidzoši skaists un mīļš.

Ceļš, kurš ir atvedis mūs visus šurp, lai svētku priekšvakarā mēs, visi kopā esot, radītu sirsnīgu noskaņu, piedaloties koncertā, ko sagatavojuši mūsu bērni un jaunieši. Pārdaugavas BJC “Altona” interešu izglītības pulciņi Valsts svētkos sagatavoja krāšņus svētku koncertus, lai iepriecinātu vecākus, pedagogus un viens otru.


2022.gada 15.novembrī, sagaidot Latvijas 104.dzimšanas dienu, Pārdaugavas bērnu un jauniešu centra “Altona” Imantas ielas 11A audzēkņi svinēja Latvijas brīvību ar dziesmu un deju koncertā, kur uzstājās visi muzikālo, deju un vokālo studiju audzēkņi.


2022.gada 16.novembrī notika svētku koncerts “Daudz laimes, Latvija!” Altonavas ielā 6, kurā piedalījās interešu izglītības studiju kolektīvi, kas ar saviem priekšnesumiem iepriecināja gan vecākus, gan audzēkņus, gan pedagogus un koncerta viesus no Ukrainas.

Koncerta sākumā muzicēja Zvanu ansamblis (vadītājs Kristaps Karps), kura izpildījumā skaisti izskanēja “Rīga dimd”. Pēc tam ar savu veltījumu Latvijai uzstājās vokālā studija “Mārītes” (vadītāja Aija Liepiņa). Ļoti interesants un sirsnīgs priekšnesums bija no moderno deju studijas “Festa” (vadītāja Kristīne Tihanova), kas uzstājās kopā ar vadītāju. Atraktīvi turpināja koncertu tautas deju kolektīvs “Altona” (vadītāja Kaija Daugavvanaga), kura izpildījumā redzējām trīs latviešu tautas dejas. Ar pirmajiem soļiem baleta mākslā mūs iepazīstināja Baleta studija (vadītāja Inga Zēbolde), kur mazās balerīnas ar prieku dejoja un iemirdzējās skatītāju acīs kā mazas zvaigznītes. Populārās mūzikas ansamblis (vadītājs Ainars Vilde) nospēlēja grupas “Prāta vētra” dziesmu “Spogulīt, spogulīt”. Sirsnīgi un izjusti muzicēja Ģitārspēles studija (vadītājs Atis Pelčers), kuras izpildījumā dzirdējām R.Tigula “Lec, saulīte” un “Pūt, vējiņi!”. Arī skatītāji zālē vienojās kopīgā dziesmā “Pūt, vējiņi!”. Latviešu tautas dziesmas deklamēja teātra studijas “Revedo” (vadītāja Velga Līce) dalībnieki. Spēcīgi un izjusti izskanēja Mārtiņa Brauna “Daugava”, Vokālās studijas (vadītājs Andris Šmaukstelis) audzēknes Loretas Žubules izpildījumā. Pasākuma izskaņā – “Jūriņ prasa smalku tīklu”, ko izpildīja Zvanu ansambļa dalībnieki.


2022.gada 16.novembrī arī Ruses ielā 13 notika plašs pasākumu klāsts veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai. 
Iestādes audzēkņiem bija iespēja piedalīties 3 darbnīcās un izveidot sev Laimes pogu, “Rīta zvaigzni” no diegiem un izpērļot Latvijas karoga piekariņu. Paldies skolotājiem par sadarbību – M.Malcāne-Bodrova, D.Grandava un L.Slučaka!
Visas svētku nedēļas garumā gan vecākiem, gan bērniem bija iespēja piedalīties Interaktīvā viktorīnā ar QR kodiem, lai attīstītu savas zināšanas par Latviju. Viktorīnu organizēja J.Liepiņa.
Svētku koncertā piedalījās Muzikālās audzināšanas, Latviešu tautas dzīvesziņas, Mūsdienu deju pulciņu un Jauno mūziķu studijas audzēkņi. Paldies N.Čigirei, I.Tunikai, V.Žeļezņakai un I.Stūrītei par audzēkņu sagatavošanu. 

Daudz laimes, Latvija!