Deja ir universāla valoda. Tā ir atslēga, kas atver ikvienas durvis, ļaujot iepazīt citu kultūru. Deja veicina brīvību, izpratni, draudzību un toleranci. 

Aicinām vienoties kopīgā dejā!

KAD? 2022.gada 29.aprīlī plkst.16.00.

KUR? Pārdaugavas bērnu un jauniešu centra “Altona” iekšpagalmā.

KAM? Aicināts ir ikviens – liels vai mazs.

Lai deja vieno!