Deja ir universāla valoda. Tā ir atslēga, kas atver ikvienas durvis, ļaujot iepazīt citu kultūru. Deja veicina brīvību, izpratni, draudzību un toleranci. 

2022.gada 29.aprīlī par godu Starptautiskajai dejas dienai Pārdaugavas bērnu un jauniešu centra “Altona” pagalmā notika dejiskas aktivitātes, kur bērni, vecāki un centra pedagogi varēja iepazīties ar mūsdienu deju. Deju skolotāja Kristīne Tihanova vadīja deju meistarklasi, kuras noslēgumā tapa deju kombinācija. Pasākuma noslēgumā uzstājās Estrādes deju studijas “Festa” 1.- 4.klašu grupas dejotāji ar deju “Festas jauda” ar deju priekšnesumiem.
Saulainā un prieka pilnā dejas diena motivēja bērnus fiziskām aktivitātēm un iedvesmoja dejotpriekam.

Lai deja vieno!