Pārdaugavas bērnu un jauniešu centrs “Altona” sadarbībā ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldi aicina Rīgas vispārējās, interešu izglītības iestāžu un mākslas skolu audzēkņus piedalīties datorgrafikas konkursā–izstādē “Dzejnieks un Rīga”, kas norisināsies no 2024.gada 15.aprīļa līdz 18.maijam.

Konkurss tiek organizēts par godu latviešu dzejnieka Ojāra Vācieša 90 gadu jubilejai.

Konkursa mērķi ir rosināt bērnu un jauniešu interesi par talantīgo latviešu dzejnieku un viņa daiļradi, veicināt bērnu un jauniešu radošo fantāziju, kā iedvesmas avotu izvēloties Ojāra Vācieša darbus un Rīgas dažādās noskaņu šķautnes, attīstīt prasmes veidot literāru darbu ilustrācijas, kā arī veicināt piederības sajūtu Latvijas galvaspilsētai Rīgai.

Izdrukāti konkursa darbi jāiesniedz 2024.gada 15. un 16.aprīlī no plkst.12.00 līdz plkst.19.00 Pārdaugavas BJC “Altona”, Altonavas ielā 6, vai pa pastu līdz 2024.gada 16.aprīlim (pasta zīmogs): Altonavas iela 6, Rīga, LV-1004 ar norādi “Konkursam „Dzejnieks un Rīga””. Darbu digitālie faili jānosūta elektroniski interešu izglītības pedagoģei Elīnai Bindei-Dzelzītei uz e-pastu: ebindedzelzite@edu.riga.lv ar nosaukumu “Dalība datorgrafikas konkursā” līdz 2024.gada 15.aprīlim.

Pieteikuma formu dalībai Konkursā jāaizpilda elektroniski https://forms.office.com/e/d3SuaexxXA līdz 2024.gada 15.aprīļa plkst.23.00.

Nepilngadīga dalībnieka fotografēšana un filmēšana, kā arī dalībnieka personas datu publiskošana tiks veikta ar dalībnieka likumiskā pārstāvja rakstisku piekrišanu. Kopā ar konkursa darbiem katram dalībniekam jāiesniedz aizpildīta forma: Likumiskā pārstāvja piekrišana nepilngadīga bērna personas datu publiskošanai saistībā ar dalību Konkursā.

Konkursa noslēguma pasākums un laureātu apbalvošana notiks 2024.gada 18 maijā plkst.16.00 Ojāra Vācieša Memoriālajā muzejā Starptautiskās muzeju dienas un Bērnu muzeju nakts “Astoņu kustoņu svētki” laikā.

Konkursa NOLIKUMS.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā vērsties pie Pārdaugavas BJC “Altona” interešu izglītības pedagoģes Elīnas Binde-Dzelzītes: ebindedzelzite@edu.riga.lv, tālrunis 29675034.