Noslēdzies Pārdaugavas bērnu un jauniešu centra “Altona”, sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldi, rīkotais Rīgas pilsētas atklātais ģitārspēles ansambļu un solistu konkurss “Es un mūzika”.

Konkursā piedalījās interešu izglītības iestāžu un vispārizglītojošo iestāžu akustiskie ģitārspēles vokāli instrumentālie un instrumentālie ansambļi un solisti. Konkursā 13 izglītības iestādes pārstāvēja 103 dalībnieki, katrs iesūtot vienu dziesmas vai skaņdarba video ierakstu. Bērni un jaunieši ir pateicīgi par iespēju piedalīties konkursā un ir gandarīti par paveikto. Konkurss ir kā motivācija dalībniekiem darboties tālāk radoši, pilnveidot muzikālās spējas un veicināt sadraudzību starp kolektīviem.

Konkursa rezultāti

Paldies skolotājiem un talantīgajiem audzēkņiem!

Es un muzika 2022