2024.gada 27.aprīlī Pārdaugavas bērnu un jauniešu centra “Altona” Mūsdienu deju studija “Festa” svinēja 20 gadu jubileju ar koncertu “Deja elpo” Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē.

Koncertā piedalījās 140 audzēkņu, kuri ar lielu prieku un aizrautību darbojas deju studijā.

Deju studiju visus šos 20 gadus vada deju skolotāja Kristīne Tihanova

Jubilejas koncerta sākumā uz lielā ekrāna visi koncerta apmeklētāji varēja vērot kolektīva vadītājas Kristīnes Tihanovas emocionālo un sirsnīgo uzrunu, kas bija brīnišķīgs ievads koncerta sākumā, ko pēc tam papildināja dueta jaukais priekšnesums “Bērniņ, neēd, kad dziesmu dzied”. Duetu dejoja jaunākā studijas audzēkne Elza Broliša un ilggadējā audzēkne Daniela Grēta Heidemane. Tad sekoja pirmsskolas grupas uzstāšanās ar deju “Lietus bikses”, kas pirmo reizi tika atrādītā skatītājiem uz lielās skatuves. Ļoti emocionāls priekšnesums bija arī 5.-9. klašu grupai, kas mūs iepriecināja ar deju “Stihija mīlestība.” Jauki bija pirmsskolas otrās grupas bērni, kuri aizveda skatītājus “Bites ceļojumā”.

Viesu vidū bija deju studijas “Flamenko” dejotāji, kuri ar ugunīgiem priekšnesumiem aizveda mūs, skatītājus, uz saulaino Spāniju. Paldies deju studijas “Flamenko” vadītājai Santai Kasatkinai par atsaucību jubilejas koncerta organizēšanā!

Vecākus, pedagogus un viesus priecēja arī ģitārspēles studijas audzēkņi – Monta un Linards, kuri izjusti spēlēja “Menuetu un “Valsi”. Paldies ģitārspēles studijas vadītājam Atim Pelčeram par audzēkņu dalību pasākumā!

Spilgti un spēcīgi skatītājus iepriecināja mūsdienu deju studijas “Festa” 10.-12. klašu grupa, kura augstu novērtēta mūsdienu deju studiju skatē. Meiteņu sniegums bija ļoti augstā līmenī un izpelnījās vislielākos publikas aplausus. Koncerta noslēgumā dejoja kolektīva vadītāja Kristīne Tihanova kopā ar saviem audzēkņiem, kas bija arī šī pasākuma kulminācija – deja “Velcpelīte”. Visi dejotāji uz skatuves, vadītājai Kristīnei Tihanovai priekšnesuma nobeigumā spilgti iedegas gaismiņas uz spilvena, kuru viņa tur rokās un izgaismo visus savus audzēkņus. Iedvesmojoši un neaizmirstami!

Koncertu vadīja mūsdienu deju studijas bijušie audzēkņi Luīze Ratniece un Raivo Matisons, kuri dalījās arī ar atmiņām par piedzīvoto laiku deju studijā.

Īpaši paldies sakām Pārdaugavas bērnu un jauniešu centra “Altona” direktorei Māra Bernandei par atbalstu jubilejas koncerta organizēšanā! Paldies centra kolēģiem – direktora vietniecei izglītības jomā Balvai Šlankai, direktores vietniecei saimnieciskajā darbā Dzintrai Kņazei, māksliniecei-noformētājai Maijai Potgīterei, izglītības metodiķei Jolantai Komarovskai un Latvijas Nacionālās bibliotēkas projektu vadītājai Alisei Vorobejai par atsaucību, profesionālu tehnisko nodrošinājumu un mīlestību pret deju! Paldies audzēkņiem, vecākiem, radiem un draugiem par atbalstu koncerta organizēšanā!

Priecājamies par labiem vārdiem un laba vēlējumiem, kurus vēlēja Metodiskā centra galvenā speciāliste mūsdienu deju jomā Ivetta Tamane!

Lai radošas veiksmes arī turpmāk!