Forums “Interešu izglītība – vērtības un izaicinājumi”:

“Laikā, kad interešu izglītības pedagogiem, kā ikvienam pedagogam, ir nepieciešams pārkārtot savu darba ikdienu, meklēt jaunas un mūsdienīgas darba formas, iepazīt un risināt līdz šim nezināmas problēmas, kā arī strādāt, lai uzturētu un attīstītu audzēkņu intereses, radošumu un sportisko aktivitāti, ir ļoti būtiski uzmundrināt, sniegt atbalstu visiem interešu izglītībā iesaistītajiem speciālistiem, kā arī izglītojamajiem un to vecākiem.”

Ar savu viedokli dalās arī mūsu iestādes izglītības metodiķe un interešu izglītības skolotāja Jana Liepiņa, kā arī mūsu austrumcīņu studijas “Enšin karate” skolotāja Jeļena Berežņeva.

Ar viedokli dalās arī bijusī Bērnu un jauniešu centra “Altona” Tēlniecības studijas un Tekstilmākslas studijas ilggadējā audzēkne Lauma Kokoreviča, tagad profesionāla māksliniece Emma Sofia.