Rīgas interešu izglītības metodiskais centrs publicējis 2020.gada metodisko darbu izstādi, kas šogad organizēta digitāli, iepazīstinot interesentus ar fragmentiem no metodisko darbu prezentācijām, video, audio u.c. materiāliem.

Tematiskajā blokā “ATTĀLINĀTĀ DARBA ĪSTENOŠANA” arī divi mūsu iestādes padagogu darbi:

– Ritmikas stundas apraksts. Vingrinājumi ar dažādiem priekšmetiem (rakstāmpiederumi, vingrošanas nūjas, salmiņi), Lelde Krēsliņa, PBJC “Altona”;

– Attīstošas rotaļas mājas apstākļos, Jana Liepiņa, PBJC “Altona”.